Vi i Styrelsen

Ordförande: Pehr-Axel Sundbom

Vice ordförande: Rose-Marie Sigvardsson
Kassör: Karl-Olof Eriksson
Sekreterare: : Jan-Gustaf Furu
Stefan Markström
Ann Björklund
Pia Söderstedt
Suppleanter;
Ann-Sofie Oscarsson, ( vakant )

Kontakta Nordmalings Konstförening
Telefon: PA Sundbom: 0930-10691
e-post: pehr-axel.sundbom@telia.com
E-post: jgfuru@nordiq.net