Årsmötet – Protokoll

 

Protokoll : Nordmalings konstförenings årsmöte 26 maj 2018.

Närvarande 13 personer

1.Mötets öppnandes av PA

2.Val av ordförande för mötet – PA

3.Val av sekreterare för mötet – Jan-Gustaf

4.Val av två protokollsjusterare –  Sune Lundström  och Gunilla Lundström

5.Verksamhetsberättelse. PA läste högt ur den utdelade summeringen av årets tilldragelser. Vi har haft två utställningar; Anna_Lena Törnström 29/4-7/5, Birgitta Berggren under hemvändarveckan där vi också köpt verk av konstnärerna för senare utlottning.  Dessutom har vi haft öppet under Baroque and Beyonds konserter 3-4/6 samt den 6 juni. Ca 650 personer har besökt våra utställningar. Den årliga utlottningen av åtta alster skedde under skyltsöndagen 2/12. Föreningen har ett hundratal betalande medlemmar.

6.Ekonomisk berättelse. Karl Olov redogjorde för vår ekonomi och föreningen kan sägas ha balans mellan inkomster – utgifter och banktillgångar för att klara ytterligare ett konstår.

7.Revisorernas berättelse. Bengt-Erik Hesse och Per Josephson har inte funnit några oegentligheter  när de granskat bokslutet för verksamhetsåret  och de föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen – Årsmötet beviljade detta.

9.Fastställande av årsavgift – Eftersom vår ekonomi är i ordning beslöts att hålla kvar vid tidigare 100 kr/medlem och år.

10.Val av ordförande, övriga styrelseledamöter (två år), styrelsesuppleanter (ett år), två revisorer, valberedning samt firmatecknare.                                                                                                                      På Valberedningens rekommendationer valdes följande; Till ordförande på ett år omvalde av PA Sundbom. Omvalda på två år i Styrelsen blev; Jan-Gustaf Furu, Ann Björklund, Stefan Markström samt Rose-Marie Sigvardsson. Till suppleant omvaldes Ann-Sofie Oskarsson och eftersom ingen kandidat uppbringats till suppleant nr 2 lämnades denna post vakant. Till revisorer omvaldes Bengt-Erik Hesse och Per Josephsson på ett år. Till valberedning omvaldes Ann-Margreth Nilsson och Ingela Engman Sköld. Nilsson. Till firmatecknare valdes var för sig valdes PA Sundbom och Karl Olov Eriksson.

11.Sommarens utställning med Snöfrid Caldeborg 14-22/7. PA berättade om nästa hemvändarveckas utställning 2019. Att styrelsen är tacksam om det finns någon medlem som kan tänka sig att vakta för att underlätta  och att Snöfrid, som bor i Gbg kommer upp onsdagen innan vernissagen och själv hänger sin utställning.

12.Höstens utställning blir med Jan K Persson 20/10-28/10. En konstnär som numera bor i Härnösand men som tidigare engagerats av föreningen två gånger, dock för flera år sedan. Han visar denna gång landskap i akrylteknik.

13.Föreningens Kulturstipendium. Styrelsen har utsett John Böge, Humlebäck keramik & möbelsnickeri till stipendiat. John är en otroligt meriterad möbelsnickare med ett imponerande cv som visar på en konstfärdighet långt utöver det vanliga. Vårt stipendium om 5000 kr delas ut vartannat år och vi planerar att göra detta under höstmässan i Norrskenshallen.

 1. Utlottning av närvarovinster. Konstboken om Sture Meyer vanns av Karin Berggren och litografin ”Vante” av Maria Lagerborg gick till Gunilla Lundström.
 2. Övriga frågor. PA avslutade mötet med att berätta om vattenskadorna på lokalen . Några av våra litografier mm stod uppställda på golvet när vatten trängde in underifrån och ena sidoväggen. En Bertil Ågrenlitografi måste ramas om när dess passepartout förstördes. Men Nordmalings församling har lovat ersätta detta samt åtgärda väggar / golv till lokalen i höst eller nästa år för att undvika en upprepning.

Vid protokollet; Jan-Gustaf

————————————————————————————

Konstföreningens årsmöte ägde rum den 2017-05-08 klockan 18.00 i Klas Engmanmuseet. Samtliga medlemmar har rätt att göra sin röst hörd under årsmötet och uppmanas därför att deltaga.

Protokoll: Nordmalings Konstförening årsmöte 2017-05-08

1.Mötet öppnades av ordförande PA Sundbom
2.Valdes ordförande för mötet : PA Sundbom
3.Valdes sekreterare för mötet: Jan-Gustaf Furu
4.Valdes två protokolljusterare: Pia Söderstedt och Karl Olof Eriksson
5.Godkändes verksamhetsberättelsen som delats ut till mötesdeltagarna.
6.Den ekonomiska berättelsen summerades av Karl-Olof Eriksson och godkändes av mötet.
7.Revisorernas berättelse lästes upp av Karl-Olof Eriksson och godkändes av mötet.
8.Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
9.Årsavgiften fastställdes till tidigare föreslagna 100 kr.
10.Val av ordförande: sittande PA Sundbom omvaldes på ett år. Övriga i styrelsen omvalda i två år var; Karl Olof Eriksson, Pia Söderstedt (nyval till ordinarie istället för Gudrun Hultin). Till suppleant på ett år omvaldes Ann-Sofie Oskarsson Den andra suppleanten förblir vakant när valberedningen inte lyckats hitta någon lämplig kandidat. Till revisorer omvaldes Bengt-Erik Hesse och Per Josephson. Slutligen omvaldes Ann-Margreth Nilsson och Ingela Engman Sköld (nyval) till valberedningen.
Val av firmatecknare. Mötet utsåg PA Sundbom och Karl Olof Eriksson till firmatecknare var för sig.
11.PA informerade om sommarens utställning med Birgitta Berggren, Hemvändarveckans konstnär i år; 2017-07-15 till 2016-07-23. Klas Engman visas sammanfallande med några av konserterna i kyrkan den 3-4 juni under Nordmaling Baroque and Beyond samt den 6 juni under Nationaldagsfirandet.
12.Någon planerade utställare inför hösten finns inte . Styrelsen är öppen för förslag från medlemmar.
13.Årets kulturstipendium om 5000 kr diskuterades. Karin Wallin är vår senaste stipendiat och pga det rådande ekonomiska läget och utan sponsorer kommer föreningen att dela ut stipendiet vartannat år. Nästa gång blir således 2018.
14.PA informerade om två utställningar på Norrbyskär; 6 kvinnor 15 juli – 13 augusti samt Trappan har ett ansikte 17 juni – 9 juli.
15. Övriga frågor – Styrelsen anmodades efter Kristina Kaléns information om föreningens utlånade konst hos kommunen, Biblioteket och Artediskolan göra en inventering .
Mötet avslutades
vid protokollet: Jan-Gustaf Furu

Innan mötet började berättade kommunens kulturchef Kristina Kalén om hur hon själv började intressera sig för bildkonsten och insåg dess många sidor, konst som påverkat henne, att hennes insats i Nordmaling resulterat i en 200% ökning av de ekonomiska medel utdelade till våra kulturföreningar som stöd för olika verksamheter. Samarbetet med politikeroch tjänstemän har varit enbart positivt och hon har aldrig mött någon som hindrat eller försökt stoppa henne. Viktig är Kulturbroschyren som sett dagens ljus och som numera skall kunna delas ut och finnas med ett innehåll där alla kan hitta evenemang och tider för bildkonst, scenkonst, filmutbud, musik osv. Nordmalings konstförening har fått ett bidrag om 15.000 kr för 2017 och nytt bidragsansökan skall vara inne i september för nästa år. Hon har hittat utlånad konst som tillhör föreningen i kommunens källare och själv ”räddat” tavlor till sitt eget rum för att de inte skall förstöras av okunskap. Därför behövs en inventering av sakernas tillstånd.

———————————————————————————
ÅRSMÖTET för 2016 äger rum den 28/5 2015 kl 14:00 !! i Klas Engmanmuseet.
———————————————————————————

Protokoll: Nordmalings Konstförening årsmöte 28.05.2016                                                                                                                                                                          1. Mötet öppnades av ordförande PA Sundbom

 1. Valdes ordförande för mötet : PA Sundbom
 2. Valdes sekreterare för mötet: Jan-Gustaf Furu
 3. Valdes två protokolljusterare: Rose-Marie Sigvardsson och Karl Olov Eriksson
 4. Godkändes verksamhetsberättelsen som delats ut till mötesdeltagarna.
 5. Den ekonomiska berättelsen summerades av Karl-Olof Eriksson och godkändes av mötet.
 6. Revisorernas berättelse lästes upp av Karl-Olof Eriksson och godkändes av mötet.
 7. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
 8. Årsavgiften fastställdes till tidigare föreslagna 100 kr.
 9. Val av ordförande: sittande PA Sundbom omvaldes på ett år. Övriga i styrelsen omvalda i två år var; Jan-Gustaf Furu, Ann Björklund, Stefan Markström (nyval till ordinarie från suppleant). Till suppleant på ett år omvaldes Ann-Sofie Oskarsson Den andra suppleanten blir vakant när valberedningen inte lyckats hitta någon lämplig kandidat. Till revisorer omvaldes Bengt-Erik Hesse och Per Josephson. Slutligen omvaldes Ann-Margreth Nilsson och Karin Berglund till valberedningen.
 10. Val av firmatecknare. Mötet utsåg PA Sundbom och Karl-Olof Eriksson till firmatecknare var för sig.
 11. PA informerade om sommarens utställning med Karin Wallin ”Jorden vi ärvde – Textil och akvarell”. Karin är Hemvändarveckans konstnär i år; 2016-07-16 till 2016-07-24. Artediutställningen visas sammanfallande med några av konserterna i kyrkan den 4-5 juni under Nordmaling Baroque and Beyond samt den 6 juni under Nationaldagsfirandet.
 12. Någon planerade utställare inför hösten finns inte, däremot presenterades en kommande intressant utställare från Härnösand; Linda Lasson som redan uppmärksammats av svensk TV och gjort sig ett namn utomlands.
 13. Årets kulturstipendium om 5000 kr diskuterades. Det skulle vara tredje gången vårt stipendium, det tolvte i ordningen, delas ut enbart av föreningens egna medel p.g.a. svårigheter att hitta sponsorer. Styrelsen uppmanades att dela ut ett sådant under höstmässan , bland kandidater fanns namn som; Karin Wallin, Birgitta Berggren, Sophie Weibull, Carolina Linné…
 14. PA informerade om erbjudandet att låna in en konstnär för en dag , gratis, från Sveriges Allmänna Konstföreningar. Något som Styrelsen tagit upp som ett samarbetsprojekt med Kulturhuset i Klöse i förhoppning att dessa planer skall gå att förverkliga.
 15. PA informerade om en eventuell konstresa till Höga Kusten lördag 6 aug anordnad av Konsthall Norra Kvarkens Vänner, en bussutflykt för att se på konst finansierad genom Nätterlunds stiftelse. De tänker sig en busstur ca 9-16.30 med avgång från Järnäsklubb och med möjlighet att stiga på och av i Nordmaling. Pris för resa inklusive lunch och fika beräknas till 430 kr.
 16. Mötet avslutades

vid protokollet:  Jan-Gustaf Furu

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s