Den gamle kungen var visserligen inte medlem i föreningen men här studerar han Klas Engmans konst med stort intresse.

Om Nordmalings konstförening

Den gamle kungen var visserligen inte medlem i föreningen men här studerar han Klas Engmans konst med stort intresse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Nordmalings Konstförening fick för många år sedan en omfattande donation av Klas Engmans konst genom hans syster Therese. Förutsättningen för donationen var att vi anordnade en permanent utställningslokal för konstverken. Efter många turer fram och tillbaka med olika förlag på lämpliga lokaler lyckades föreningen till slut, genom förra ordförande Maj Lundgrens försorg och entusiastiska arbete, få till stånd vårt nuvarande Klas Engmanmuseum under kyrkomuseet vid Nordmalings kyrka.
Utställningen invigdes 1999 av förre landshövdingen Georg Andersson.

Det gamla gravkapellet vid Nordmalings Kyrka har fått ge plats åt Klas Engmanmuseet. Klas Engman var autodidakt och bosatt i Ängersjö där han var verksam mellan åren 1905 till 1977. Han målade mestadels nonfigurativt och ställde bl.a. ut i New York och Paris. Han anses idag av många konstkritiker vara en av de främsta bland Västerbottens konstnärer. Museets samling består av oljemålningar, enstaka pasteller, collage och tuschteckningar. Merparten av dessa har donerats av hans syster Therese Engman.
I Klas Engmanmuseet visas även separata utställningar i Konstföreningens regi.

Konstföreningens uppgift är att inom Nordmalings kommun väcka, underhålla och utbreda intresset för den bildande konsten. Detta genom att anordna utställningar av konstverk, anordna fördrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst samt att inköpa konstverk för utlottning bland föreningens medlemmar.
Medlem i föreningen blir man årsvis genom att betala stadgad årsavgift som fastslås av årsmötet. För närvarande är årsavgiften 100 kr och berättigar till deltagande i föreningens årliga medlemslotteri.
Verksamheten består av egna utställningar i Klas Engmanmuseet. Föreningen gör, så långt det är möjligt, inköp på våra egna utställningar.
Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter . Den består av sju ordinarie medlemmar och två suppleanter valda av årsmötet. Ordförande utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och studieorganisatör. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.
Årsmötet skall hållas före maj månads utgång. Ärende, som medlem önskar få behandlat på föreningsmöte skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre dagar före utsatt mötesdag.

Årsavgift: Medlem blir du enklast genom att betala in 100 krBankgirokonto 5114-3568
Glöm inte att ange namn och adress på inbetalningskortet! När Du betalt årsavgiften är Du givetvis med i den utlottning av konstverk som vi i vanlig ordning kommer att arrangera i samband med skyltsöndagen

 

Annonser

 1. Carina Vikman

  Hej. Jag är ny medlem och betalade in avgiften 100 kr den 18 juli. Jag tror inte jag uppgett mitt namn då jag betalade via internetbanken.
  Fick inbetalningskort vid besök på utställningen i sommar.
  Carina Vikman
  Storgatan 14
  91433 Nordmaling

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s